Orminge, Nacka

Med inspiration ifrån urbana enbostadshus är vår vision att med utgångspunkt i områdets närhet till både naturreservat och centrum, skapa samtida och moderna stadsradhus i trä samt en eftertraktad boendemiljö med väldisponerade och trivsamma bostäder som kompletterar bebyggelsen i området och bidrar till att stärka Orminges utveckling och attraktionskraft.

Projektet kommer uppföras i bostadsrättsform och vi planerar att bygga ca 70 bostäder.

Projektet är ett samarbete mellan VästkustStugan, Mjöbäcks och KVM Bostad.

Arkitekt: Andersson Arfwedson