Säljare

Bygga hus i Stockholm Norr/Uppsala – Kontakta VästkustVillan.

VästkustVillan är en hustillverkare och husleverantör som sedan 1932 och har levererat mer än 50.000 hus till nöjda kunder. Husen byggs i den lilla byn Mjöbäck på gränsen mellan Västergötland och Halland. Vi har en säljkår över hela Sverige och alla som jobbar hos oss delar passionen för nybyggda hus och nöjda kunder.

Henrik Bergling representerar VästkustVillan i Stockholm Norr/Uppsala.

Henrik Bergling

Tel: 0761-18 58 65
E-post: henrik.bergling@vastkustvillan.se