Pris – vad kostar husen?

Vi är en i stort sett en rikstäckande husleverantör men svaret på den frågan är alltid lokal. Det är en komplex fråga och för att kunna ge svar i varje enskilt fall krävs därför kunskap om de lokala förutsättningarna. Dessutom har varje kund och tomt sina egna förutsättningar, önskemål och krav att ta hänsyn till. Den absolut största kunskapen om svaret finns därför att få hos VästkustVillans närmaste återförsäljare.

Innan du ringer vår återsäljare bör du även ha kontrollerat med aktuell kommun vad planbestämmelserna tillåter att du får bygga. Tänk också igenom vad du vill/kan göra själv och vad du eventuellt vill ha hjälp med.

Kontaktuppgifterna till närmaste återförsäljare och husspecialister hittar du under rubriken: Kontakta oss