Entreprenad


Oavsett om ni väljer att göra det mesta själva eller anlitar VästkustVillans montörer till att uppföra huset vill vi vara er partner hela vägen. Hos oss får ni alltid en erfaren bundsförvant.

Med VästkustVillan väljer ni själva hur delaktiga ni vill vara under byggprocessen. Genom att välja entreprenadform väljer ni hur mycket tid och kraft ni vill lägga ner under byggprocessen.

Med totalentreprenad (kan erbjudas i vissa delar av landet) ansvarar vi på VästkustVillan för hela processen från start till resultat medan en generalentreprenad innebär att du själv, eller med hjälp från vår säljare, upphandlar byggentreprenaden. Det senare fallet innebär ett större ansvar och engagemang från er sida men också större frihet.  

Exempel på olika entreprenadåtagande:

  • Totalentreprenad
  • Generalentreprenad
  • Stommonterat
  • Stommonterat + utvändigt färdigt
  • Snickarfärdigt

Tala med vår säljare om vad som passar er bäst.